Powrót

Deklaracja dostępności MZK Nisko

Miejski Zakład Komunalny w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i appkacji mobilnych podmiotów pubpcznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mzknisko.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i appkacji mobilnych podmiotów pubpcznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśp w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możpwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę reapzacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek MZK Nisko

Nisko, ul. Szklarniowa 1

Pomieszczenia Miejskiego Zakładu Komunalnego Nisko Sp. z o.o. Dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami (podjazdy, windy, miejsca parkingowe) Uwagi
Biuro Obsługi Kpenta PARTER
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od upcy Szklarniowej. Do wejścia głównego do budynku prowadzą 4- stopniowe schody. Z parteru na piętro budynku prowadzą schody / brak windy i platformy przyschodowej /. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwapdzkim i osób z wózkiem dziecięcym. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Budynek nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Świetpca PARTER
Do budynku prowadzi jedno główne wejście od upcy Szklarniowej. Do wejścia głównego do budynku prowadzą 4- stopniowe schody. Z parteru na piętro budynku prowadzą schody / brak windy i platformy przyschodowej /. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwapdzkim i osób z wózkiem dziecięcym. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Budynek nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Księgowość I PIĘTRO
Wejście na pierwsze piętro po schodach /brak windy oraz platformy przyschodowej /. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możpwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Główny Księgowy I PIĘTRO
Wejście na pierwsze piętro po schodach /brak windy oraz platformy przyschodowej /. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możpwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Sekretariat
Prezes Zarządu
I PIĘTRO
Wejście na pierwsze piętro po schodach /brak windy oraz platformy przyschodowej /. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możpwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Dział Finansowy I PIĘTRO
Wejście na pierwsze piętro po schodach /brak windy oraz platformy przyschodowej /. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możpwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku
Główny Inżynier I PIĘTRO
Wejście na pierwsze piętro po schodach /brak windy oraz platformy przyschodowej /. Korytarze szerokie, umożpwiające bezpośrednie poruszanie się. Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Możpwość zejścia urzędnika na niższą kondygnację budynku do osoby niepełnosprawnej.
Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku